SpillFix International - Premium Spill Response Equipment About Us Products Brochures Documents Contact Us Language Language Home

Bộ Kit thấm hút chất lỏng (Spill Kits)

Lưu ý rằng những hình ảnh sau chỉ mang tính minh họa.
Màu sắc thực của tấm thấm dầu có thể khác so với hình ảnh minh họa.

SpillFix International sản xuất dòng Spill Kits thích hợp với tất cả mọi ứng dụng từ thấm hút và vệ sịnh máu, dịch cơ thể đến thấm hút thủy ngân, chất hóa học hoặc dầu đổ tràn.

Tại sao phải sử dụng bộ dụng cụ xử lý đổ tràn?

Mức phạt khá cao áp dụng với những công ty không trang bị đầy đủ thiết bị xử lý chất lỏng chảy tràn. Ngoài ra, bộ sản phẩm của chúng tôi còn giúp ngăn chặn các chất ô nhiễm lan tràn vào hệ thống thoát nước và nguồn nước.

Việc sở hữu bộ dụng cụ là một lợi thế để đáp ứng phù hợp với yêu cầu cụ thể của bạn. Các chuyên gia trong ngành của chúng tôi có thể chế tạo bộ dụng cụ để đảm bảo quý vị được chuẩn bị cho tất cả chất lỏng chảy tràn. Bộ dụng cụ thấm hút dầu và nhiên liệu có thể được sản xuất để sử dụng được cả trên đất liền và trên biển.

 

   Bộ dụng cụ xử lý ban đầu trong vận tải
 

Bộ dụng cụ thấm hút trong vận tải chất nguy hiểm: Sử dụng trong xe tải và các phương tiện vận tải. Nội dung bộ dụng cụ gồm: 1 x túi chịu thời tiết màu vàng, 1 bao x Hỗn hợp thấm dầu/chất lỏng Spillzorbe 2.5kg, 2 x Dãy thấm hút HazChem mini boom 75mm x 1.2m màu vàng, 8 x Tấm thấm hút HazChem màu vàng, 1 đôi x găng tay hóa chất, 1 x Túi rác và dây cột gút, hướng dẫn sử dụng / hướng dẫn đặt hàng lại, bảng dữ liệu an toàn vật liệu.

Bộ dụng cụ chuyên thấm hút dầu trong vận tải: Lý tưởng cho việc lưu trữ phía dưới hoặc phía sau ghế xe. Có thể thấm hút được khoảng 20 lít chất lỏng chảy tràn. Bộ dụng cụ bao gồm: 1 Túi x Túi chịu thời tiết màu xanh, 1 bao x Hỗn hợp thấm dầu/chất lỏng quét sàn Spillzorbe 2.5kg, 8 tấm x Tấm chuyên thấm hút dầu cấn đường sọc, 2 Dãy x Dãy thấm hút poly mini booms 80mm x 1.2m, 1 Đôi x Bao tay công nghiệp xanh nitrate, 1 Túi x Túi rác và dây cột gút, hướng dẫn sử dụng / hướng dẫn đặt hàng lại, bảng dữ liệu an toàn vật liệu.

Bộ dụng cụ đa năng trong vận tải: Lý tưởng cho việc lưu trữ dưới hoặc phía sau ghế xe.
Bộ dụng cụ bao gồm: 1 x túi chịu thời tiết màu xanh, 1 bao x Hỗn hợp thấm dầu/chất lỏng quét sàn Spillzorbe 2.5kg, 8 tấm x Tấm thấm hút đa năng (Universal) H/W loại màu xám, 2 dãy x mini booms 80mm x 1.2m, 1 đôi x bao tay công nghiệp nitrate xanh, 1 Túi x Túi rác và dây cột gút, hướng dẫn sử dụng / hướng dẫn đặt hàng lại, bảng dữ liệu an toàn vật liệu.

 
Code Mô tả Bao bì
SOS0015E Spill kit - Chuyên thấm dầu vận tải - eco (SF Hữu cơ) 15-20 lít
SOS0015E Spill kit - Chuyên thấm dầu vận tải - eco (Mineral Sponge) 15 -20 lít
SOS0020E Spill kit - Đa năng cho vận tải - Gói tiết kiệm 15 -20 lít
SOS0025E Spill kit - Vận tải chất nguy hiểm Hazchem - Gói tiết kiệm 15 -20 lít

 

   Thùng dụng cụ có bánh xe 120 lít
 

HazChem Kit: Loại tiêu chuẩn hoặc cụ thể theo đơn đặt hàng của quý vị. Bộ dụng cụ gồm: 1 thùng x Thùng có bánh xe 120 lít, 2 túi x Túi rác và dây cột gút, 20 tấm x Tấm thấm hút chất nguy hiểm HazChem, 4 dãy x HazChem mini booms, 3 bao x Hỗn hợp thấm dầu/chất lỏng quét sàn Spillzorbe 10kg, 1 kính bảo hộ chống chất hóa học, 1 đôix bao tay chống chất hóa học nitrite, 1 x hướng dẫn sử dụng / hướng dẫn đặt hàng lại, bảng dữ liệu an toàn vật liệu.

Bộ chuyên thấm dầu: Có thể thấm hút đến 90 lít chấy chảy tràn. Bộ sản phẩm bao gồm: 1 thùng x Thùng có bánh xe 120 lít, 2 túi x Túi rác và dây cột gút, 20 tấm x Tấm thấm dầu cấn sọc, 4 dãy x Mini booms chuyên thấm dầu, 3 bao x Hỗn hợp thấm dầu/chất lỏng quét sàn Spillzorbe 10kg, 1 đôi x Bao tay nitrite, 1 x hướng dẫn sử dụng / hướng dẫn đặt hàng lại, bảng dữ liệu an toàn vật liệu.

Bộ kit đa năng: Loại tiêu chuẩn hoặc cụ thể theo đơn đặt hàng của quý vị. Bộ dụng cụ gồm: 1 thùng x Thùng có bánh xe 120 lít, 2 x Túi rác màu vàng và dây cột gút, 20 tấm x Tấm thấm dầu đa năng, 4 dãy x Mini booms đa năng, 3 bao x Hỗn hợp Spillzorbe 10kg, 1 x Kính bảo hộ chất hóa học, 1 đôi x Bao tay nitrite, 1 x hướng dẫn sử dụng / hướng dẫn đặt hàng lại, bảng dữ liệu an toàn vật liệu.

 
Code Mô tả Bao bì
ASK0010E Spill kit - Hazchem, loại thùng có bánh xe 120 lít - Gói tiết kiệm 65 - 75 lít
ASK0020E Spill kit - Chuyên thấm dầu, loại thùng có bánh xe 120 lít - Gói tiết kiệm 70 - 80 lít
ASK0030E Spill kit - Đa năng, loại thùng có bánh xe 120 lít - Gói tiết kiệm 70 - 80 litre
BLD120 Spill kit - Xây dựng, loại thùng có bánh xe 120 lít 60 - 70 litre

 

   Thùng dụng cụ có bánh xe 240 lít
 

HazChem Kit: Loại tiêu chuẩn hoặc cụ thể theo đơn đặt hàng của quý vị. Bộ dụng cụ gồm: 1 thùng x Thùng có bánh xe 240 lít, 40 Tấm x Tấm thấm hút, 5 Bao x Hỗn hợp Spillzorbe 10kg, 7 dãy x Mini Boom 80mm x 1.2m, 1 x Kính bảo hộ, 1 đôi x Bao tay Nitrile, 2 x Túi rác và dây cột gút, 1 x sticker, 1 x hướng dẫn sử dụng / hướng dẫn đặt hàng lại, bảng dữ liệu an toàn vật liệu.

Bộ Kit chuyên thấm dầu: Loại tiêu chuẩn hoặc cụ thể theo đơn đặt hàng của quý vị. Bộ dụng cụ gồm: 1 thùng x Thùng có bánh xe 240 lít, 40 tấm x Tấm chuyên thấm hút dầu/nhiên liệu nặng, 5 Bao x Hỗn hợp thấm dầu/chất lỏng quét sàn Spillzorbe 10kg, 7 dãy x Mini Boom chuyên thấm dầu 80mm x 1.2m, 1 đôi x Bao tay Nitrile, 2 x Túi rác và dây cột gút, 1 x hướng dẫn sử dụng / hướng dẫn đặt hàng lại, bảng dữ liệu an toàn vật liệu.

Bộ kit đa năng: Loại tiêu chuẩn hoặc cụ thể theo đơn đặt hàng của quý vị. Bộ dụng cụ gồm: 1 thùng x Thùng có bánh xe 240 lít, 40 Tấm x Tấm thấm hút, 5 x Hỗn hợp thấm dầu/chất lỏng quét sàn Spillzorbe 10kg, 7 dãy x Mini booms đa năng 80mm x 1.2m, 1 x Kính bảo hộ, 1 đôi x Bao tay nitrile, 2 x Túi rác và dây cột gút, 1 x sticker, 1 x hướng dẫn sử dụng / hướng dẫn đặt hàng lại, bảng dữ liệu an toàn vật liệu.

 
Code Mô tả Bao bì
ASK0040E Spill kit - Hazchem, loại thùng có bánh xe 240 lít - Gói tiết kiệm 130 lít + thùng
ASK0050E Spill kit - Chuyên thấm dầu, loại thùng có bánh xe 240 lít - Gói tiết kiệm 140 lít + thùng
ASK0060E Spill kit - Đa năng, loại thùng có bánh xe 240 lít - Gói tiết kiệm 140 lít + thùng
BLD240 Spill kit - Xây dựng, loại thùng có bánh xe 240 lít tba

 

   Spill Kit xử lý chất thải sinh học
 

Tấ cả loại dịch cơ thể đều dễ gây lây nhiễm và nguy hiểm. Nếu bạn gặp phải các trường hợp đổ/tràn, hãy đảm bảo rằng bạn được bảo vệ và sử dụng thiết bị bảo vệ cá nhận (PPE). Để quản lý các sự cố đổ tràn một cách an toàn và thân thiện môi trường, đừng quên sử dụng thiết bị dụng cụ đúng.

Thích hợp cho nhân viên an ninh và nhân viên khách sạn. Bộ sản phẩm bảo đảm rằng bản thân bạn và nhân viên của bạn luôn được bảo vệ an toàn. Tất cả dụng cụ đều dùng một lần và bảo vệ đầy đủ khỏi máu và dịch cơ thể chảy tràn.

Bộ dụng cụ gồm: mặt nạ, túi nhựa màu vàng cho chất thải sinh học nguy hiểm, dây cột, bao tay, bột thấm hút chất lỏng, ký hiệu, scraper, khăn tay sát khuẩn, tạp dề, hướng dẫn sử dụng.

 
Code Mô tả Bao bì
0758 SI Bộ Spill Kit xử lý chất thải sinh học dùng 1 lần N/A

 

   Bộ Kit xử lý chất thải sinh học dùng nhiều lần
 

Bộ Kit dụng cụ vệ sinh khử trùng (máu và dịch cơ thể). Bộ dụng cụ cung cấp đủ cho 20 lần sử dụng để xử lý máu và dịch cơ thể chảy tràn. Tất cả dụng cụ đề có thể bổ sung và các sản phẩm đều có sẵn tại SpillFix International.

Bộ sản phẩm bao gồm: Số lượng tùy theo từ 4, 10 hoặc 20 mỗi sản phẩm sau: khẩu trang, túi nhựa vàng biohazard, dây cột, bao tay, bột thấm hút chất lỏng, ký hiệu, scraper, khăn tay sát khuẩn, tạp dề, hướng dẫn sử dụng.

 
Code Mô tả Bao bì
0756 SI - Bộ Kit xử lý chất thải sinh học dùng nhiều lần N/A

 

   Bộ Spill Kit thủy ngân
 

Bộ Kit sản phẩm được thiết kế đặc biệt để đáp ứng nhu cầu xử lý chất chảy tràn trong môi trường độc hại.

 
Code Mô tả Bao bì
520260 Bộ Spill kit thủy ngân - Gói tiết kiệm 1 case

 

   Thùng có bánh xe (Rỗng)
 

Thùng 120 lít và 240 lít, và nhiều màu để bạn lựa chọn.

 
Code Mô tả Bao bì
WB120 Thùng bánh xe 120 lít - Rỗng 120 lít
WB240 Thùng bánh xe 240 lít - Rỗng 240 lít

Locate a Distributor Distributor Enquiry Distributor Login

Danh sách sản phẩm

Mở rộng tất cả danh mục | Contract All

Bộ xử lý chảy tràn

Tấm thấm dầu

Dãy phân cách chất lỏng chảy tràn (Booms)

Hàng hải

Các chất thấm hút

SpillVacs

Hệ thống lọc dẫn nước và bảo vệ

Dụng cụ thấm hút thân thiện với môi trường

Chất bột và Bộ kit thấm hút chất thải sinh học

Chất hóa học & Phòng thí nghiệm

Phụ kiện

Thùng chứa và bờ pallet

Các website khác của Skycore: www.virostop.com.au , www.virostop.com , www.potatank.com.au , www.potatank.com , www.wholesaleabsorbents.com , www.absorbentsdirect.com.au , www.wholesaleabsorbents.com.au , www.nushine.com.au , www.vikansystems.com , www.vikansystems.com.au , www.spilfyter.com.au , www.spillproducts.com.au , www.industrialabsorbents.com.au , www.spillabsorbents.com.au , www.commissionagents.com.au , www.commissionagent.com.au , www.skycore.com.au , www.theskycoregroup.com , www.theskycoregroup.com.au , www.skycore.com.vn , www.skycore.vn , www.skycoreasia.com , www.friendsthatclick.com , www.friendsthatclick.com.au , www.friendship-groups.com , www.partiesworldwide.com , www.social-friendship.com , www.world-celebrations.com , www.internationalsocialgroup.com , www.party-worldwide.com , www.international-celebrations.com , www.zorbe.com.au , www.petlitter.com.au , www.allure.net.au , www.alluresafety.com , www.alluresafety.com.au , www.spillfix.com.au , www.absorbentsaustralia.com.au , www.allureglow.com.au , www.visionglow.com.au , www.nile8.com.au , www.zudeco.com , www.zudeco.com.au , www.wholesalegardenfurniture.com.au , www.spillvac.com.au , www.ultimate-websites.com , www.bestwebsitedevelopment.com.au , www.websites-vietnam.com , www.thietkewebvietnam.com.vn , www.ctytaoweb.com.vn , www.skycorevietnam.com , www.websitedevelopment.vn , www.websitedevelopment.com.vn , www.worldwide-websites.com.au , www.ultimate-websites.com.au , www.world-wide-web.com.au , www.vietnamaustraliatrading.com , www.vietnamwholesale.vn , www.sourcingvietnam.com.vn , www.wholesalevietnam.vn , www.australiavietnamtrading.com , www.sourcingvietnam.vn , www.australiavietnamsourcing.com , www.vietnamsourcing.com.vn , www.vietnamaustraliasourcing.com , www.wholesalevietnam.com.vn , www.vietnamwholesale.com.vn , www.permawet.com , www.permawet.com.au , www.soil-wetter.com , www.international-wedding.com , www.vietnam-realestate.com.vn , www.realestate-vietnam.vn , www.vietnam-batdongsan.com , www.vietnampropertyforsale.com , www.realestate-vietnam.com.vn , www.batdongsan-vietnam.com.vn , www.vietnambatdongsan.com.vn , www.vietnam-realestate.vn , www.muaban-batdongsan.com.vn , www.batdongsan-vietnam.com.vn , www.worldwide-wedding-planner.com , www.worldwide-wedding-directory.com , www.overseas-weddings.com , www.international-wedding.com , www.church-for-sale.com.au , www.wholesalepots.com.au , www.vietnambuyandsell.com , www.vietnamtradingpost.com , www.muavaban-vietnam.com.vn , www.forsalevietnam.vn , www.muaban-vietnam.com , www.vietnamtradingpost.vn , www.mua-va-ban.com.vn , www.for-sale-vietnam.com , www.vietnamtradingpost.com.vn , www.muavanban-vietnam.vn , www.vietnamforsale.vn , www.mua-va-ban.vn , www.buyandsellvietnam.com , www.muaban-vietnam.vn , www.mua-va-ban.com , www.muaban-vietnam.com , www.muaban-vietnam.com , www.forsale-vietnam.com , www.vinbrant.com , www.vinbrant.com.au, www.potsvietnam.com, www.vietnamtradingpost.com, propertyforsalevietnam.com, realestate-hanoi.com, realestate-hochiminh.com, shopforsalevietnam.com, Realestate1vietnam.com, realestate1.com.vn, realestate1.vn, vietnamrealestate1.com, realestate1.net, realty1.vn, vietnam-realty.com, worldwide-wedding-planner.com, international-wedding-directory.com, worldwide-wedding-directory.com.au, wholesaledecor.com.au, wholesalehomedecor.com.au, www.sportsclothingmanufacture.com, www.clothing-manufacture.com

Vui lòng thao khảo các website khác bên trên. Skycore cung cấp dịch vụ thiết kế và lập trình website tại Úc và Việt Nam.

Photos are for illustration purposes only and actual products may vary from that in the photos